Tax AlertyTax Alert nr 91/2016

03/06/2016

W dniu 20 kwietnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał wyrok (sygn. akt I SA/Łd 166/16) dot. ustalenia podstawy opodatkowania VAT przy sprzedaży produktów w zestawach promocyjnych.

Sprawa dotyczyła  Spółki, która prowadziła lokal gastronomiczny. W celu zwiększenia sprzedaży przekąsek, właściciel lokalu postanowił sprzedawać je klientom w zestawie z alkoholem. Cena takiego zestawu została obniżona, ale rabat obejmował tylko napój. Wobec powyższego do ceny napoju stosowano 23% stawką VAT, natomiast do przekąsek w zależności od rodzaju stosowano obniżoną stawkę 5% lub 8%. Według właściciela lokalu taki podział cen to zaplanowana strategia marketingowa a oddzielne opodatkowanie produktów, wchodzących w skład zestawu jest prawidłowe. Mając na uwadze powyższe, Spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację celem potwierdzenia swojego stanowiska.

Ze zdaniem Spółki nie zgodził się Minister Finansów. W wydanej interpretacji indywidualnej uznał, iż    sposób kształtowania cen przez właściciela lokalu może świadczyć o tym, że jego zamiarem jest zmniejszenie podstawy opodatkowania towarów obciążonych wyższą stawką. Natomiast stosowanie różnych stawek VAT wiąże się z zamiarem uzyskania korzyści podatkowych.

Sprawa trafiła do WSA w Łodzi, który uchylił zaskarżoną interpretację. Sąd przyznał rację właścicielowi lokalu. W uzasadnieniu potwierdził, że podstawa opodatkowania nie została zaniżona, a VAT jest odprowadzany prawidłowo. Ponadto zdaniem Sądu organ podatkowy nie jest powołany do tego, aby hipotetycznie rozważać, czym będzie się kierował konsument, kupując zestaw promocyjny. Nie ma również uprawnień do analizowania, czy działania przedsiębiorcy mają na celu dobro ostatecznego konsumenta czy tylko maksymalizację własnych zysków.