Tax AlertyTax Alert nr 92/2016

06/06/2016

3 czerwca 2016 r. wpłynął do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o administracji podatkowej. Zgodnie z projektem nowa ustawa o administracji podatkowej miałaby wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Termin wejścia w życie ustawy a administracji podatkowej był już raz przekładany, o czym informowaliśmy w Tax Alercie nr 231/2015. Powodem obecnego przesunięcia są trwające prace nad nową ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Dlatego też niecelowym byłoby wprowadzanie w życie zmian przewidzianych w ustawie o administracji podatkowej tylko na klika miesięcy.