Tax AlertyTax Alert nr 137/2015

24/07/2015

Dnia 27 marca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał wyrok w sprawie zwolnienia z akcyzy wyrobów gazowych wykorzystywanych w procesach metalurgicznych (sygn. akt III SA/Łd 109/15).

Sprawa dotyczyła interpretacji indywidualnej, o którą wystąpił producent regałów magazynowych i sklepowych, który świadczy także usługi w zakresie lakierowania proszkowego. Wątpliwości wnioskodawcy dotyczyły prawa do zwolnienia z akcyzy paliwa gazowego wykorzystywanego w procesach technologicznych związanych z funkcjonowaniem linii do lakierowania proszkowego. Zdaniem Spółki, lakierowanie proszkowe jest procesem metalurgicznym, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym, a co za tym idzie, wyroby gazowe zużywane w tym procesie powinny podlegać zwolnieniu z akcyzy. Według wnioskodawcy, pojęcie procesów metalurgicznych obejmuje nie tylko wytwarzanie metali z rud i kruszców, ale także ich dalsze oczyszczanie i przetwarzanie.

Ze stanowiskiem tym nie zgodził się Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, który stwierdził, że procesy metalurgiczne, do których wyroby gazowe podlegają zwolnieniu z akcyzy, obejmują wyłącznie produkcję metali, a nie ich dalszą obróbkę.

Rozpatrując skargę na powyższą interpretację WSA w Łodzi przyznał rację organowi podatkowemu. Sąd stwierdził, że pojęcie procesu metalurgicznego powinno być rozumiane jako przetwarzanie, oczyszczanie i obróbka rud metali, to jest surowców, z których wytwarzany jest metal. W konsekwencji, lakierowanie proszkowe, które Spółka opisała w złożonym wniosku i które polega na obróbce wytworzonego już wcześniej metalu i nakładaniu na niego powłok, nie stanowi procesu metalurgicznego, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym, i co za tym idzie, Spółka nie jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

Warto wskazać, że korzystniejszą dla podatników wykładnię pojęcia procesów metalurgicznych na potrzeby stosowania zwolnień z akcyzy przedstawił WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 22 kwietnia 2015 r. (sygn. akt I SA/Bd 163/15).