Tax AlertyTax Alert nr 94/2016

09/06/2016

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w dniu 2 czerwca 2016 r. (I SA/Wr 191/16) wydał orzeczenie dotyczące możliwości pełnego odliczenia podatku VAT od zakupów eksploatacyjnych oraz paliwa do samochodu, który pracownik wyjątkowo parkuje w miejscu zamieszkania.

Sprawa dotyczy spółki, która powierza swoim pracownikom samochody wyłącznie do celów służbowych. W spółce obowiązuje stosowny regulamin użytkowania aut. Pracownicy nie mogą z nich korzystać po godzinach pracy czy w weekendy. Spółka ponosi wydatki związane z obsługą oraz utrzymaniem samochodów, w tym m.in. koszt paliwa, przeglądów okresowych, składek na ubezpieczenia komunikacyjne czy opłat za parkingi.

Co do zasady samochody są garażowane na terenie spółki, ale w wyjątkowych sytuacjach pracownicy mogą zaparkować auto pod swoim domem, np.: po zakończeniu negocjacji późną porą.

Spółka wystąpiła o interpretację podatkową w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT od zakupów eksploatacyjnych. Organ udzielił odpowiedzi negatywnej, argumentując to faktem, że auta będą wykorzystywane również prywatnie przez pracowników.

Sąd nie podzielił stanowiska organu, w jego ocenie fakt zaparkowania auta w miejscu zamieszkania przez pracownika nie stanowi użycia go w celach prywatnych, a tym samym spółka ma prawo do 100 proc. odliczenia podatku VAT od zakupów eksploatacyjnych.