Tax AlertyTax Alert nr 59/2016

15/04/2016

W dniu 9 marca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał wyrok (sygn. akt I SA/Gd 45/16) dot. określenia stawki podatku VAT na dostawę lokalu mieszkalnego wykończonego „pod klucz” w obiektach budownictwa mieszkalnego.

Sprawa dotyczyła Spółki, która prowadziła działalność w zakresie budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz sprzedaży na rzecz konsumentów lokali mieszkalnych wyodrębnionych w tych budynkach (tzw. działalność deweloperska). Powierzchnia użytkowa żadnego z lokali mieszkalnych nie przekracza 150m2. Cześć klientów jest zainteresowana zakupem mieszkania „pod klucz”, które jest w całości wyposażone, gotowe do zamieszkania.

Mając na uwadze powyższe, Spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację, w którym zapytała, czy opisana dostawa lokalu mieszkalnego wykończonego w standardzie „pod klucz” stanowi jednolite świadczenie podlegające opodatkowaniu 8% stawką VAT.

Minister Finansów uznał, że preferencyjną stawką VAT mogą być objęte elementy wyposażenia, które stanowią część składową mieszkania m.in. glazura, terakota, podłogi, malowanie ścian czy oświetlenie. Natomiast do dostawy elementów wyposażenia niestanowiących części składowych lokalu mieszkalnego, takich jak: zabudowa meblowa, wnękowa łazienki i kuchni oraz sprzęt AGD trwale związany z zabudową, należy zastosować podstawową, 23-proc. stawkę VAT

Sprawa trafiła do WSA w Poznaniu, który uchylił zaskarżoną interpretację. Sąd uznał, że czynności wykonania zabudów meblowych mieszczą się w pojęciu modernizacji obiektów budowlanych lub ich części i podlegają pod preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 8 %. Jednakże dostawa sprzętu AGD przeznaczonego do zabudowy, nie stanowi po jego zamontowaniu trwałego elementu konstrukcyjnego budynku i tym samym nie może być więc elementem usługi modernizacji objętej stawką uprzywilejowaną. Tym samym dla dostawy sprzętu AGD należy zastosować stawkę 23 % VAT.