Tax AlertyTax Alert na 167/2016

07/10/2016

W dniu 29 września 2016 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Zgodnie z projektem wprowadzono dodatkowe zwolnienie dla usług opieki medycznej i usług masażu wykonywanych osobiście przez osoby niewidome, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Ponadto  likwidacji ulegnie dwumiesięczne zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania dotyczące podatników, którzy rozpoczynają świadczenie niektórych usług podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania. Tym samym w przypadku podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2016 r. świadczenie usług wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c-j projektu rozporządzenia obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kas ma powstawać z chwilą wykonania tych usług. Zgodnie z projektem podatnicy dokonujący sprzedaży wysyłkowej bądź świadczący usługi na rzecz osób fizycznych dokumentowane wyłącznie fakturami, będą mogli skorzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej pod warunkiem umożliwienia fiskusowi dostępu do informacji o transakcjach na rachunkach bankowych.

Zgodnie z uzasadnieniem rozporządzenie ma obowiązywać tylko do końca 2017 r. Wynika to z planowanej na rok 2018, modernizacji systemu ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących.